Thursday, May 29, 2014

Yasomathi Nandana - Sri Krishna Bhajans and KirtansYasomathi nandana, vraja baro nagara gokula ranjana kaana
Gopi paranadhana madana manohara kaliya dhamana vidhana

Amala Harinaam amiya vilasa vipina purandhara
Naveen naagara bora vamshi vadhana suvaasa

Vrajajanpaalana, asurakulanaashana Nandagodhana rakhwaala
Govind Madhav, navneet thaskara Sundhara Nandhagopaala

Yamuna thad char Gopi basanhara raasarasikakripa moya
Sri radha vallabha vridhavan natbara bhakthi vinodha aashraya

Hare Krishna Hare Krishna Krishna Krishna Hare Hare
Hare Ram Hare Ram Ram Ram Hare Hare

No comments:

Post a Comment